اشارات و ایستر اگ های جالب برای فیلم ثور راگناروک - قسمت دوم

راگناروک - Ragnarok

فيلم ثور راگناروک سال 2017 به پرده هاي سينما خواهد آمد ولي مارول باز هم طبق معمول از سال ها پيش داشت سرنخ هايي از اومدن راگناروک ميداد

و هنوز هم اين روال ادامه داره اين فيلم بدليل اينکه هنوز به اکرانش مونده زياد بهش توجه نميشه ولي پتانسيل بسيار زيادي داره که يکي از حماسي ترين فيلم ها بشه و با توجه به اينکه مارول مثل جنگ داخلي همواره بهش اشاره ميکرده و ايستر اگ هايي ازش تو دل بعضي از فيلماش ميزاشته واضحه که برنامه اي ويژه درست مثل سيويل وار براش داره

در قسمت اول (اگر قسمت اول را نخوانده ايد اينجا را کليک کنيد) برخي از اين اشارت و ايستر اگ هارو معرفي کردم در اين قسمت هم قراره چندتاي ديگر رو هم معرفي کنم که ميشه گفت همشون براي فيلم ثور راگناروک ضروری خواهند بود پس اين شما و اين هم قسمت دوم معرفي ايستر اگ ها و اشارات به فيلم ثور راگناروک

6- ژست معروف لوکي

 لوکی - Loki

ميدونيد که تو صحنه هاي پاياني فيلم ثور دنياي تاريک لوکي به ظاهر مرد (تو بخش پنجمي قسمت اول اين مقاله بهش اشاره کردم) و در پايان فيلم هم ديديم که لوکي در ظاهر اودين اجازه خروج ثور از ازگارد رو صادر و حتي تشويقش هم ميکنه با رفتن ثور لوکي به شکل اصلي خود بازميگرده و در اون لحظه ما شاهد ژست معروف لوکي در کميک هاي راگناروک ميشيم

 لوکی - Loki

 لوکی - Loki

اين ژست يکي از معروفترين ژستای لوکيه ولي اين چرا مهمه؟ شايد بگيد ميتونه یه رفلکس خودکار بدن لوکي واسه مغروريش باشه ولي بايد بگم اينطور نيست و اين به صراحت خبر از يه چيزي ميده: راگناروک

 لوکی - Loki

در کميک هاي راگناروک لوکي در غياب اودين بر تخت Hidstalf نشسته بود و مدام چشم و گوشش هي در حال جستجوي قالب پتک قدرتمند ثور ميولنير بود و هيچوقت اونو فراموش نميکرد ولي يکروز چشم هاي لوکي در حالي که اون ژست رو به خود گرفته بود به جريان زيباي رودخانه اي که در داخل گويي به نوعي ترسيم شده بوده معطوف شده بود جريان آب هاي جوشان رودخانه ي Vuluspa زندگي آبزيان رو ميگرفت و نکته اي که در دل اين اتفاق بود از چشم تيز لوکي در نرفت در سايه هاي Ymir-Krul پل قديمي Nidavellir که تازه شکسته شده بود جريان آب هاي جوشان درآنجا بيشتر از هرجاي ديگر بود و لوکي اين رو ديد و در نهايت چيزي که بدنبالش بود رو پيدا کرد ديگر او ميتوانست ثور را خوار و ذليل کند میتوانست خدایان جهان را از میان بردارد و سرور هرچيزي که مشاهده ميکند و ميبيند شود و اينطوري شد که ازگارد يکي از بزرگترين و وحشتناکترين جنگ و قتل عام هاي ممکن رو به خود ديد

ابتداي هر اتفاقي که در راگناروک افتاد به همين ژست لوکي و افکار وانديشه هاي عميق او برميگردد

وقتي لوکي يه همچين حالت و ژستي به خود ميگیرد يعني انتهاش به يه اتفاقي وحشانک ختم ميشود

7- ايگدرسيل

ایگدرسیل - Yggdrasil

ايگدرسيل در اساطير اسکانديناوي معروف به درخت عالم است ما اين درخت رو بنوعي تو فيلم ثور، کاپيتان آمريکا اولين انتقام جو و ثور دنياي تاريک ديديم مارول از هر فرصتي نهايت استفادرو ميکرد تا ايگدرسيل رو در جريان اتفاقاي مهم جاي بده از قرارگرفتن يکي از سنگهاي بينهايت (تسراکت) درون ايگرسيل گرفته که به روی کار آمدن و گردهمایی انتقامجويان انجاميد تا اتفاقاي ناخوشايند ثور دنياي تاريک

ایگدرسیل - Yggdrasil

ایگدرسیل - Yggdrasil

ایگدرسیل - Yggdrasil

ولي اين ايگدرسيل چرا اينقدر مهمه؟ چرا مارول هي ميخواد از ايگدرسيل تصويري نشون بده؟ مهمه چون ايگدرسيل بزرگترين بار اتفاقاي ثور راگناروک رو بدوش ميکشه
در اساطير اسکاندیناوی در روز راگناروک غول آتشي سورتور با شمشيرش درخت ايگدرسيل رو به آتش ميکشه که تو ريشه هايش نورن ها زندگي ميکنند که وظيفه ي نگهبانی و آبياري درخت ايگدرسیل رو بر عهده دارند (تو کميک ها هم وقتي ثور از راگناروک هاي قبلي باخبر ميشه شاهد اين صحنه ميشه) ولی درعالم کميک ها ثور با وجود اينکه پيشنهادي بهش داده شد که به جمع خداي خدايان بپيونده نخ سرنوشت را پاره ميکند و تاريخ، دوران و عصر جديد ازگارد آغاز ميشود

ایگدرسیل - Yggdrasil

همچنين در کميک راگناروک بعد اودين ثور براي دستيابي به اسرار اين درخت و تمام عالم 9 روز و9 شب خودشو از اين درخت دار زده بود او که داشت از تمام رازهاي عالم باخبر ميشد نتونست اتفاق و رازهاي عالم رو تحمل کنه و زنجير را پاره کرد هر چند که از تمام رازها و اسرار باخبر شد ولي خيلياش مثل برادر نبودن با لوکي ناراحتش کردو واسه همين زنجير را پاره کرد او فهميد که پدرش هم ميخواست تاريخي جديد براي ازگارد بنويسد از راگناروک هاي پي در پي جلوگيري کند و براي همين راه ناتمام پدرش رو ادامه داد و نخ سرنوشت را پاره کرد
همونطور که گفتم ايگدرسيل مهمترين بار کميک هاي راگناروک رو به دوش ميکشه

8- خصومت بين لوکي و هايمدال

هایمدال و لوکی - Heimdall vs Loki

بعد فيلم اول ثور کلا يه خصومتي بين هايمدال و لوکي شکل گرفت باور کنيد اگه مانعي بينشون نبود تو يه قاشق آب هم ديگرو خفه ميکردند
برطبق اساطير اسکانديناوي در روز راگناروک مبارزه اي بين هايمدال و لوکي شکل ميگيره که برنده اي نخواهد داشت و هردوتاش ميميرن
سازندگان براي اينکه اين نبرد بين هيمدال و لوکي منطقي تر بنظر برسه بعد اولين فيلم ثور جرقه ي خصومت بين اين دو رو زدند نقطه ي عطف دشمني این دو هم در زماني بود که لوکي اونو به يخ نبديل کرد تصویر متحرک زیر رو ببینید

هایمدال و لوکی - Heimdall vs Loki

مارول گفته بود که تو فيلم عصر اولتران لوکي و هايمدال هم حضور خواهند داشت و طبقه گفته ها در صحنه اي از فيلم اونجر عصر اولتران که از لوکي وجود داره باز هم مبارزه اي بين اين دو صورت گرفته

9- یورمونگاند، مار میدگارد

مار میدگارد - Midgard Serpent

درسته مار میدگارد، اولین باری که ما ایستر اگی از این مار غول پیکر دیدیم برمیگرده به فیلم کاپیتان آمریکا اولین انتقام جو و آخرین بار هم همین فیلم اونجرز عصر اولتران بود که امسال اکران شد

مار میدگارد - Midgard Serpent

مار میدگارد - Midgard Serpent

مار میدگارد - Midgard Serpent

ما اولین اشارات رو زمانی از این مار دیدیم که رداسکال به معبدی آمده بود تا تسراکت رو پیدا کنه رد اسکال نمیدانست جای تسراکت کجاست تا اینکه علامت ها و تصویر مخصوص مار میدگارد رو روی دیوار میبیند او سریع میفهمد جایش کجاست میداند چشم مار دکمه هست

مار میدگارد - Midgard Serpent

چیزی که مجهول ماند خواسته ی رداسکال بود او چه میخواست با تسراکت بکند؟ مثل لوکی چیتاوری هارو بیاورد؟ نه در واقع او میخواست با تسراکت مار میدگارد رو بیاورد چرا که تسراکت تنها کلید برای این کار بود

مار میدگارد - Midgard Serpent

تو اولین فیلم انتقام جویان ما دیدیم که تسراکت منجر به کشته شدن هیچکس نمیشود فقط اونایی که مورد اصابتش قرار میگیرن تلپات میشوند در واقع تسراکت مثل یه راه و تونل عمل میکرد و قادر به باز کردن درهای هر طرف بود (تو اونجرز هم شاهدش بودیم) رد اسکال هم وقتی تسراکت رو دستش گرفت مستقیم رفت یه دنیای دیگه بنظر اونو همراه مار میدگار خواهیم دید در یه دنیای دیگه

مار میدگارد - Midgard Serpent

تو فیلم اونجرز عصر اولتران هم سیمبول و علامت هایی از مار میدگارد در همان معبدی که تو کاپیتان آمریکا اولین انتقام جو بود دیدیم

علامت و اشاره ها یکین و این دقیقا چه معنی میده؟ این علامت ها در اساطیر نورس مخصوص مار میدگارد با نام یورمونگاند (Jormungand) هستش پیشگویی در اساطیر شمال هست که میگوید ثور خدای رعد با مار میدگارد در طول رخداد Twilight of the Gods که با نام Ragnarok شاخته میشود خواهد جنگید که ثور در نهایت مار میدگارد رو شکست میده ولی در طول جنگ آسیب ها و زخم های وحشتناکی به خود میبینه که میتوست اونارو تحمل کنه اما او در طول مبارزه توسط این مار مسموم میشود و بعد هم در اثر زهر کشنده اش میمیرد

نکته ی جالب توجه در مورد یورمونگاند اینه که او هم از فرزندان لوکیه پس اگه یکیش دیده بشه هموشونو میبینیم

10- بيتا ري بيل کسي که پتک ثور را برميدارد

بیتا ری بیل - Beta Ray Bill

بيتا ري بيل يکي از کاراکترهاي دوست داشتني دنياي ثور کسي که بخاطر بلند کردن پتک خداي رعد از طرف اودين به خاطر اين کارش پاداشي دريافت کرد و به نسخه و ورژن اسب مانند ثور تبديل شد
فکر ميکنيد ثور تو دنياي سينمايي مارول خواهد بود و خبري از بيتا ري بيل نخواهد بود؟ طرفداران دنبال بيتا ري بيل نميگردن؟ معلومه که ميگردن علاقه مندان و طرفدران سرسخت دنياي سينمايي مارول سخت در تمام فيلم هاي مارول و صحنه هاي اضافيش دنبال يه سرنخي کوچکي از بيتا ري بيل گشتن و در نهايت بيتا ري بيل رو در يکي از کلکسيون هاي کالکتور پيدا کردن

بیتا ری بیل - Beta Ray Bill

البته وقتي هم اعلام شد که فيلم سوم ثور اسمش راگناروک خواهد بود طرفداران سر از پا نميشناختند و تو بعضي از فروم هاي خارجي کلمه ي VS بالاتر از هرچيزي ديده ميشد سناريو هايي که طرفدران براش مينوشتن رو تو هر جا ميشد پيدا کرد هر چقدر هم حضور بيتا ري بيل کوچيک باشه بالاخره تو راگناروگ نقشي داره

البته اين هيجان زيادي هم طول نکشيد و خوشحالي علاقه مندان دنياي سينمايي مارول زود پايان يافت چرا که جيمز گان کارگردان فيلم محافظان کهکشان در مصاحبه اي اعلام کرد که طرفداران شاهين چشمي که ميگن اين بيتا ري بيله بايد بگم که اينچنين نيست او بيتا ری بيل نيست و اينطوري شد که اين جو همونجا خوابيد
ولي کس ديگري هم هست که تونسته پتک ثور را برداره بله ويژن با بازي پاول بتاني در فيلم اونجرز عصر اولتران براحتي تونست پتک ثور رو برداره و اين از اون دست نکته هاي ريزو حساس ماروله که در قالب چيزي بسیار ساده ديده ميشه ولي در نهايت به يه چيز بزرگ تبديل ميشه

 ویژن - Vision

ما ميدونيم که ويژن يه سنگ بينهايت رو پيشونيش داره و اينم ميدونيم که وقتي ثانوس به دنبال سنگ هاي بينهايتش مياد يکيش همين سنگه و وقتي هم که اونو ميگيره قطعا ويژن کشته ميشه ولي ويژن کسيه که پتک ثور رو برداشته و طبق کميک ها کسي که پتکو برميداره به موجودي اسب مانند تبديل ميشه که پتک مخصوص خودشو هم ميگيره مارول همونيه که از مورچه کار ميکشه تصور نمیکنم ويژن رو فقط براي يه سنگ بينهايت بياره و برای همونم قربانیش کنه

در حال حاضر فيلمنامه ي ثور راگناروک در دستان فيلمنامه نويس هاست و داره نوشته ميشه ولي بخاطر اينکه ارتباط و اتصال با دنياي سينمايي در فيلم ثور راگناروک هم قطع نشه اگه يه وقت ويژن بيتاري بيل شد تعجب نکنيد بالاخره بيتا ري بيل هم تو تصويري تو محافظين کهکشان ديده شده بنظرم انتخاب و کار هوشمندانه اي خواهد بود

نویسنده: علی آقا

ولورین - Wolverine

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دیدگاه‌ها   

+1 #1 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-15 20:59
عالی بود علی آقا...
قسمت سومم داره یا نه؟
+1 #2 Hesam avenger 1394-06-15 21:00
ممنون علی اقا هم بابت قسمت اول و هم بابت قسمت دوم واقعا معرکه بود خیلی ریزبینی
+1 #3 Hesam avenger 1394-06-15 21:16
اینهمه انلاین مقاله به این فوق العادیی واقعا زشت نیست نظر ندین؟؟؟
+1 #4 Sherlock Holmes 1394-06-15 21:16
فوق العاده بود.اصلا یه چیزی فرا تر از اون.خیلی ممنون علی آقا
واقعا مارول چه ریزه کاری هایی میکنه.یادمه اون صحنه ای که ویژن پتک ثور رو ورمیداره خیلی متعجب شده بودم.ویژن هم مثل اینکه خیلی از پتک خوشش اومده بود.(اشاره به اواخر age of ultron)
+1 #5 m.spidey 1394-06-15 21:20
بازم یه شاهکار دیگه عالی بود علی آقا ولورین
عالی عالی و محشر بود
مقاله هات تکه
+1 #6 Doc Strange 1394-06-15 21:30
ایول دمت گرم علی اقا فقط من فکر نکنم ویژن به اسب تبدیل شه! یکم تصورش دور از ذهنه!
درباره اون ماره هم مطمئنم هست یادمه تو یکی از قسمت های انیمیشن اونجرز اسمبل هم بود
درباره ژشت معروفه هم من که میگم عکاس بهش گفته یکم لبخند شیطانی بزن فیلم جالب تموم شه ! :lol: نه دور از شوخی یه منظوری داشته یه ربطی داره
ولی من امروز فیلم تور 1 رو دوباره دیدم با این که صاعقه هی یخ زده رو دیدم ولی اصلا به حالت صاعقه ها دقت نکردم! توی این عکس تازه متوجه شدم شبیه درخته!
و در آخر تشکری دوباره از علی آقا این قسمت 3 هم داره؟
به نقل از Sherlock Holmes:
ویژن هم مثل اینکه خیلی از پتک خوشش اومده بود.(اشاره به اواخر age of ultron)

اره عاشق اونجاشم که ویژن برای اولین بار چکش رو برمیداره بعد بقیه رو نگاه میکنه همه دارن زمینو گاز میزنن! :D
+1 #7 batspider 1394-06-15 21:32
آقا محمد به معنای واقعی کلمه شاهکار بود . مقاله انقدر محشره که
نمی شه تعریف ازش کرد. یکی از بهترین مقاله هایی که خوندم.

قبل از اینکه مقاله شما رو بخونم فکر نمی کردم ثور 3 چنین فیلمی باشه و منتظرش
نبودم ولی الان رفت تو لیست تاپ 5 فیلم هام.بازم ممنون

دیگه باید استاد محمد شما رو خطاب کرد. ;-)
+1 #8 h.paknia 1394-06-15 21:34
مقالت عالی بود. خیلی زود قسمت دو شو رو سایت گذاشتید
واقعا فیلم های مارول همشون یه شاهکاره.
ببخشید بابت اسپم : فیلم محافظین کهکشان ارزش دیدنو داره؟؟؟؟ به فیلم های اینده مارول ربطی داره؟؟
بعد یه سوال تو کمیک های ثور به زمین میگن میدگارد دیگه؟ درسته... بعد این مار مید گارد چیکار میتونه بکنه؟؟
+1 #9 batspider 1394-06-15 21:36
#8

صد در صد ببینش. مگه میشه مارول فیلمی بسازه که ربطی به بقیه فیلم هاش نداشته باشه.

ثانوس، سنگ بینهایت توش معرفی میشه .پس فیلم مهمیه
+1 #10 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-15 21:37
دیدین که به علی آقا فشار آوردیم اینقد زود قسمت دوم مقاله رو نوشتن. همین طوری ادامه بدین که مقاله زود به زود بیاد.
+1 #11 Doc Strange 1394-06-15 21:38
به نقل از h.paknia:
ببخشید بابت اسپم : فیلم محافظین کهکشان ارزش دیدنو داره؟؟؟؟ به فیلم های اینده مارول ربطی داره؟؟

یه حرفی می زنیو :-| من که ندیدم میدونم شاهکاره چه برسه ببینم :-)
+1 #12 Amazing Spidey 1394-06-15 21:49
خیلی ممنون علی اقا عالی .
بی نهایت منتظر بتاری بیل و جنگ لوکی و هایمدال هستم .
یه سوال من کاپیتان 1 رو کامل ندیدم اخرش رد اسکال خودش رو تلپورت می کنه یه جای دیگه ؟
+1 #13 Agent Marvel 1394-06-15 21:53
علی آقا؟چرا نگفته بودی اینقدر نابغه ای ؟ :o

این نکته ها رو فکر نکنم غیر خودت و کارگردان و مارول کسی میدونست !
+1 #14 Agent Marvel 1394-06-15 21:54
به نقل از h.paknia:
مقالت عالی بود. خیلی زود قسمت دو شو رو سایت گذاشتید
واقعا فیلم های مارول همشون یه شاهکاره.
ببخشید بابت اسپم : فیلم محافظین کهکشان ارزش دیدنو داره؟؟؟؟ به فیلم های اینده مارول ربطی داره؟؟
بعد یه سوال تو کمیک های ثور به زمین میگن میدگارد دیگه؟ درسته... بعد این مار مید گارد چیکار میتونه بکنه؟؟

بهترین فیلم مارول میشه ارزش دیدن نداشته باشه ؟

اگه نبینی خودتو از دیدن بهترین فیلم مارول محروم کردی !
+1 #15 h.paknia 1394-06-15 21:56
به نقل از Doc Strange:
به نقل از h.paknia:
ببخشید بابت اسپم : فیلم محافظین کهکشان ارزش دیدنو داره؟؟؟؟ به فیلم های اینده مارول ربطی داره؟؟

یه حرفی می زنیو :-| من که ندیدم میدونم شاهکاره چه برسه ببینم :-)


دکتر شما چرا فیلم های زبان اصلی رو نمیبینی؟؟؟

به نقل از batspider:
#8

صد در صد ببینش. مگه میشه مارول فیلمی بسازه که ربطی به بقیه فیلم هاش نداشته باشه.

ثانوس، سنگ بینهایت توش معرفی میشه .پس فیلم مهمیه


من که رفتم محافظان کهکشان رو ببینم. :-) :-)
+1 #16 batspider 1394-06-15 21:57
#12
ن . مکعب رو میگره تو دستش ،مکعب تلپورتش میکنه.
خودش نمی خواست تلپورت بشه(منظورت همین بود؟ :lol: )
+1 #17 Bad joke 1394-06-15 21:59
علی دستت درد نکنه استفاده کردیم ولی نمیدونم چرا فکر میکنم یه جا خوندمش توفروم کامیک وین یا یه جا دیگه

البته ممکنه تشابه هم باشه؟
+1 #18 Amazing Spidey 1394-06-15 21:59
#16
بله :-*
ممنون من همش فکر می کردم مرده
+1 #19 h.paknia 1394-06-15 22:01
به نقل از Agent Marvel:
به نقل از h.paknia:
مقالت عالی بود. خیلی زود قسمت دو شو رو سایت گذاشتید
واقعا فیلم های مارول همشون یه شاهکاره.
ببخشید بابت اسپم : فیلم محافظین کهکشان ارزش دیدنو داره؟؟؟؟ به فیلم های اینده مارول ربطی داره؟؟
بعد یه سوال تو کمیک های ثور به زمین میگن میدگارد دیگه؟ درسته... بعد این مار مید گارد چیکار میتونه بکنه؟؟

بهترین فیلم مارول میشه ارزش دیدن نداشته باشه ؟

اگه نبینی خودتو از دیدن بهترین فیلم مارول محروم کردی !


اخه هیچ اطلاعاتی در مورد شخصیت های این فیلم نمیدونستم اما الان که دوستان گفتن فیلم خوبیه دیگه مطمئن شدم فیلم قشنگی هستش.
+1 #20 Deadpool-x 1394-06-15 22:02
ممنون علی اقا فقط اگه قسمت سه داره بزار لطفا و راستی
افرین به این دقتت ;-)
#21 Victor 1394-06-15 22:03
#17
اره دوتاش شبیه واسه عکسش لازم داشتمش
#22 Victor 1394-06-15 22:07
#17
نه من کمیک وین خیلی وقته که واسه خوندن چیزی نرفتم در واقع آخرین باری که رفتم برمیگرده به چند مدت پیش که میخواستم در مورد آپوکالیپس اطلاعاتی کسب کنم
این مقالرم اول قرار نبود بنویسمش ابتدا میخواستم مقاله ای بنویسم تحت عنوان معرفی میوتانت های فیلم آپوکالیپس که به خاطر خجمش منصرف شدم چون طوری که مینوسم احتمالا یه مقاله ی 4 قسمتی میشد :lol:
#23 Victor 1394-06-15 22:09
حالا حسن آقا یه سوال از شما دارم
یجورایی بر هیشکی پوشیده نیست که سورتور تو راگناروک خواهد بود حالا احتمالش چقدره که مارول بیاد از دو دشمن شبیه بهم برای دو فیلمش استفاده بکنه منظورم دورمامو هستش؟ البته شاید نقشش یه چیزی تو مایه های سائورن تو ارباب حلقه ها باشه
+1 #24 Bad joke 1394-06-15 22:10
به نقل از Wolverine:
#17
اره دوتاش شبیه واسه عکسش لازم داشتمش

ولی در کل فوق العاده عالی بود پیشرفتت کاملا مشخصه

اون اولاش که اومده بودی گفتم این بچه چیز فهمیه شاگرد خوبی میشه
الان انقدر سرعت گرفتی ما را هم جا گذاشتی
دیگه تو سایتم نباشم خیالم راحته شما هستی
+1 #25 sonic the spider hedgehog 1394-06-15 22:12
ممنون علی اقا، عالی بود. :-)
از این ایستراگ ها میشه فهمید که مارول برنامه ی خوبی برای راگناروک داره.و این باعث شد که اشتیاقم برای دیدن فیلم دو چندان بشه.
فقط میشه بگید این داستان راگناروک در چه کمیک هایی بوده؟چون خیلی مشتاق شدم تا بخونمشون :oops:
و یه سوال هم دارم: اسم کلونی ک توسط تونی از ثور ساخته شده بود هم راگناروک بود؟ :roll:
#26 Victor 1394-06-15 22:15
#24
نظر لطف شماست ما همیشه شاگر اساتید این سایت چون شما و آقای ترابی هستیم
آره اون اولاش یبار هم گفتم سیلور سورفر دستیار تانوسه :lol:
کلا من میشه گفت اصلا آشنایی چندان با دنیای کمیک نداشتم خدارو شکر یکی دو شماره پیشرفت کردم از نگاه شما
ممنون
#27 Victor 1394-06-15 22:16
#25
از شماره ی 80 تا 85 سری دوم کمیک های ثور
+1 #28 Bad joke 1394-06-15 22:18
به نقل از Wolverine:
حالا حسن آقا یه سوال از شما دارم
یجورایی بر هیشکی پوشیده نیست که سورتور تو راگناروک خواهد بود حالا احتمالش چقدره که مارول بیاد از دو دشمن شبیه بهم برای دو فیلمش استفاده بکنه منظورم دورمامو هستش؟ البته شاید نقشش یه چیزی تو مایه های سائورن تو ارباب حلقه ها باشهدورمامو و سورتور شاید به هم شبیه باشن ولی از نظر قدرت و شخصیت اصلا به هم شبیه نیستند
تو مقاله قبلیت هم گفتم ثور ها کلا به پتانسیل کمیکش اصلا نزدیک نشدن و اگر تام هیلدستون توشون نبد تا اون لوکی عالی را بسازه بهشون نمره ضعیف میدادم
این یکی هم بعید میدونم پا فراتر بزاره
فقط کافیه اون بلوند اغواگر کارتون اونجرز را ببینی تا بفهمی از چه کاراکترهای پر پتانسیلی استفاده نشده
+1 #29 Artemis 1394-06-15 22:39
ممنون علی یه جمله کلیشه ای میگم:واقعا عالی بود :lol:
مار میدگارد از همه جالب تر بود
#30 Victor 1394-06-15 23:24
شاید قسمت سوم هم در کار باشه البته وقت نذارم
#31 امیرحسین مارول 1394-06-15 23:40
یه چند تا ایستر اگ هم با هم تو اون صحنه اونجرز که اسکارلت ویچ رو مغز تونی استارک تاثیر میذاشت بود
یکیش که همین مرگ تور بود
اونیکی هم نیزه های تو بدن هالک که احتمالا به سیاره هالک اشاه اشت :lol:
#32 Tony Stark 1394-06-15 23:42
به نقل از Artemis:
ممنون علی یه جمله کلیشه ای میگم:واقعا عالی بود :lol:
مار میدگارد از همه جالب تر بود

واقعاً عالی بود
#33 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-15 23:44
31#
اون ربطی به ثور داره آخه :-| :-|
ولی کلاً اون سکانس خیلی جالب بود ، بیشتر اعتقاد دارن مربوط به جنگ بینهایت داره.
#34 امیرحسین مارول 1394-06-15 23:47
به نقل از pedram.alireza:
31#
اون ربطی به ثور داره آخه :-| :-|
ولی کلاً اون سکانس خیلی جالب بود ، بیشتر اعتقاد دارن مربوط به جنگ بینهایت داره.

چرا دیگه یه صحنه تور مرده بود چکشم از دسش افتاده بود
داشت داد می زد من ایستر اگم
#35 Tony Stark 1394-06-15 23:48
به نقل از pedram.alireza:
31#
اون ربطی به ثور داره آخه :-| :-|
ولی کلاً اون سکانس خیلی جالب بود ، بیشتر اعتقاد دارن مربوط به جنگ بینهایت داره.

اره مربوط به infinity war بود
#36 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-15 23:51
34#
خخخخخ
آخه اینجا بحث سره ثور یا ایستراگ های مربوط به راگناروک؟ :-| :-|
#37 امیرحسین مارول 1394-06-15 23:54
به نقل از pedram.alireza:
34#
خخخخخ
آخه اینجا بحث سره ثور یا ایستراگ های مربوط به راگناروک؟ :-| :-|

مگه مرگ تور به راگناروک ربط نداره؟
#38 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-15 23:58
ببخشید بابت اسپم:
کسی لینک دانلود انت من با کیفیتی که زیرنویس بهش بخوره و بیشتر صورت بازیگرا چیزی دیده بشه داره؟
من یکی دارم این واضح ترین تصویرشه:
s3.picofile.com/.../...
#39 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-16 00:00
37#
ربط داره ولی نه وقتی که یه هالک تیر خورده و یه سرباز سپر شکسته و یه تیرانداز زخمی و یه زن مرده کنارش باشن.
بعدشم بابا اینقد اسپم دادیم الان اعصاب همه خورد میشه ، کاسه کوزتو جمع کن که الان یکی میاد توپمونو پاره میکنه.
#40 young spider 1394-06-16 01:27
با مرگ ثور زیاد موافق نیستم. یعنی دوست ندارم که بیتا ری بیل بیاد. لوکی هم قطعا سهمی اندازه خودش داره. بعد یه سوال: یه موجود یخی چطوری یه بچه داره که اژدها هست!؟!
#41 young spider 1394-06-16 01:36
یه دوتا خبر داغ داغ:

۱- جیمز گان( کاگردان محافظین کهکشان) پیش نویس دومش را برای gog 2 تهیه کرده.
8pic.ir/.../...

وی گفته که دو پیش نویس و یه فیلنامه خوب داره و هر لحظه آماده هستیم برای فیلمبرداری در اوایل سال ۲۰۱۶. او گفته شاید اتفاقات بزرگی در فیلنامه بیفتد یا افتاده( ببخشید از ترجمه اشتباه).

۲- بازیگر اکوامن: شخصیت اکوامن فرق می کند.
8pic.ir/.../...

شاید با خود فکر کرده باشید که دی سی می خواهد همه فیلماش و کارکترهاش ، به اصطلاح دارک باشد، اما این طور نیست.
بازیگر اکوامن گفته ، شخصیت اکوامن مثل سوپرمن و بتمن دارک نیست بلکه خیلی سرگرم کننده هست. حتی لقب « ماهی جوک گو( فان یا بامزه هم میشه گفت)» را داده.

نظر شما درباره gog 2 چی هست؟؟ آیا ذات کارکتر اکوامن با تصاویر منتشر شدش ، حتی نزدیک هم هست؟!( به شخصه دوست داشتم که جوک جاستیس لیگ ، شزم یا فلش باشد.)
#42 SLH Hero 1394-06-16 10:56
مقاله فوق العاده بود. خیلی ممنون.
من خیلی از مقاله های Easter Egg خوشم نمیاد چون آدم فقط زمانی باهاش حال می کنه که خودش پیداش کنه.

به هر حال مارول همیشه برنامه ریزی می کنه. معلومه برای این فیلم هم کلّی برنامه ریزی شده.
#43 امیرحسین مارول 1394-06-16 10:58
به نقل از young spider:
یه دوتا خبر داغ داغ:

۱- جیمز گان( کاگردان محافظین کهکشان) پیش نویس دومش را برای gog 2 تهیه کرده.
8pic.ir/.../...

وی گفته که دو پیش نویس و یه فیلنامه خوب داره و هر لحظه آماده هستیم برای فیلمبرداری در اوایل سال ۲۰۱۶. او گفته شاید اتفاقات بزرگی در فیلنامه بیفتد یا افتاده( ببخشید از ترجمه اشتباه).

۲- بازیگر اکوامن: شخصیت اکوامن فرق می کند.
8pic.ir/.../...

شاید با خود فکر کرده باشید که دی سی می خواهد همه فیلماش و کارکترهاش ، به اصطلاح دارک باشد، اما این طور نیست.
بازیگر اکوامن گفته ، شخصیت اکوامن مثل سوپرمن و بتمن دارک نیست بلکه خیلی سرگرم کننده هست. حتی لقب « ماهی جوک گو( فان یا بامزه هم میشه گفت)» را داده.

نظر شما درباره gog 2 چی هست؟؟ آیا ذات کارکتر اکوامن با تصاویر منتشر شدش ، حتی نزدیک هم هست؟!( به شخصه دوست داشتم که جوک جاستیس لیگ ، شزم یا فلش باشد.)

ولی اصلا قیافه آکوا من به جوک گفتن نمیخوره تو فیلم
با اون مو های بلند و اون نیزه سه سر و اون لباس شبیه زره از تمام شخصیتای دی سی دارک تره :lol:
#44 green arrow 1394-06-16 11:00
علی آقا شما با شرلوک هولمز نسبتی نداری؟
خداوکیلی این هارا چجوری دیدی یا فهمیدی من که شاخ درآوردم
بعد یک سوال اگه اودین بمیره نظم و انظباط جهان ها بهم میریزه؟
و یک سوال دیگه شما فکر میکنید لوکی اودین را کشته یا زندانیش کرده؟
#45 pedramEP.the.Joker.Vendetta 1394-06-16 13:33
به نقل از green arrow:
علی آقا شما با شرلوک هولمز نسبتی نداری؟

متاسفم براتون ، منو باش که شما رو جز افراد با اطلاعات میدونستم.
مگه نمیدونستی شرلوک تو بچگی معلمش علی آقا بود؟ :lol: :lol:
تازه پوآرو تو پشت صحنه میررفته از علی آقا جواب معما هارو می پرسیده.

برای نظر دادن باید عضو سایت شوید