معرفی گروه "شش خبیث" (Sinister Six)

sinister-six-spiderman گروه شش خبيث- دشمن مرد عنكبوتي

شش دشمن مرگبار مرد عنكبوتی به نام های «دكتر اختاپوس»، «والچر»، «مرد شنی»، «میستریو»، «كریون» و «الكترو» با هم متحد شدند تا او را شكست دهند و نام خود را "شش خبیث گذاشتند! البته در طول سالیان گذشته اعضای این گروه تغییراتی هم داشته است! 

اين روزها همه جا صحبت از حضور گروه «شش خبیث»  (The Sinister Six) در سري فيلم هاي "مرد عنكبوتي شگفت انگيز" است! ولي به راستي اين گروه چيست و از اعضاي آن از كجا آمده اند؟ براي اين يافتن پاسخ اين سئوال بايد به  سال 1964 و  شماره 1 annual از كمیك استریپ "اسپایدرمن شگفت انگیز " برگرديم زيرا شش خبيث اولين بار در اين داستان به وجود آمد! در واقع آن موقع «دكتر اختاپوس» تصمیم گرفت با همدستی 5 دشمن دیگر مرد عنكبوتی كه قبلاً حداقل يكبار از او شكست خورده بودند، این گروه را شكل دهد تا از او انتقام بگیرد. این 5 نفر عبارت بودند از: «والچر»، «مرد شنی»، «میستریو»، «كریون» و «الكترو».  دكتر اختاپوس آنها را متقاعد كرد كه اگر با هم كار كنند میتوانند به راحتی از عهده مرد عنكبوتی برآيند.

the-original-sinister-six گروه شش خبيث

آنها سپس «بتی برانت» (منشی «جیمز جونا جیمسون» و كسی كه پیتر پاركر تا حدي به او علاقه رومانتیك داشت) و حتی «زن عمو می» را گروگان گرفتند چون میدانستند كه اسپایدرمن برای نجات آنها اقدام خواهد كرد. در هر حال اسپایدرمن توانست به نوبت اعضای شش خبیث را  شكست دهد (البته با زحمت و مشقت بسیار!).

این شكست تحقیر آمیز باعث شد تا گروه شش خبیث منحل شود  و اعضایش دیگر به هم اعتماد نكنند.  البته لازم به ذكر است كه در سال 1986 گروه دیگری به نام «سندیكای خبیث» (Sinister Syndicate) شكل گرفت كه اعضایش از دشمنان درجه 2 و 3 اسپایدرمن به شمار می آمدند («بومرنگ»، «بیتل»، «اسپید دیمون»، «مرد آبی» و «راینو»). سندیكای خبیث هم بارها از نو تشكیل شده است و اعضایش همواره از دشمنان نه چندان مطرح اسپایدرمن بوده اند.

تا اینكه در سال 1990 بازگشت شش خبیث اتفاق افتاد! یعنی پس از 26 سال مارول به فكرش رسید تا این گروه را دوباره شكل دهد (یعنی در داستاني كه در شماره های 334 تا 339 از كمیك "اسپایدرمن شگفت انگیز" به چاپ رسيد).

the-return-of-sinister-six بازگشت شش خبيث

منتهی آن موقع «كریون» در داستان های اسپایدرمن مرده بود و بنابراین دكتر اختاپوس مجبور شد از «هاب گابلین» به جای او استفاده كند (البته این هاب گابلین واقعی نبود بلكه مزدوری بود به نام «جیسون مكندیل» كه از تجهیزات هاب گابلین واقعی استفاده میكرد). در ضمن آن موقع مرد شنی دیگر آدم خوبی شده بود ولی دكتر اختاپوس او را تهدید كرد كه اگر به گروه نپیوندد، خانواده اش را خواهد كشت (البته مرد شنی در ادامه داستان به مرد عنكبوتی كمك كرد). در هر حال این بار هم شش خبیث از اسپایدرمن شكست خورد و بدتر اینكه اعضای گروه از دست دكتر اختاپوس حسابی شاكی شدند چون فهمیدند كه میخواسته سرشان را كلاه بگذارد.

در سال 1992 داستانی به نام "انتقام شش خبیث" چاپ شد (در شماره های 18 تا 23 از كمیك استریپ Spider-Man)  كه در آن   5 عضو شش خبیث با هم متحد شدند تا از رهبر سابق خود یعنی دكتر اختاپوس كه دفعه پیش آنها را فریب داده بود، انتقام بگیرند. اما در نهایت معلوم شد تمام اینها نقشه خود اختاپوس بوده و او به الكترو ماموریت داده بوده تا گروه را دوباره دور هم جمع كند تا با اسپایدرمن بجنگند!

سپس در سال 1995 و در بحبوحه داستان معروف "سرگذشت كلون" (Clone Saga)، «كین» (یكی از كلون های پیتر پاركر) به دنبال دشمنان مرد عنكبوتی افتاد تا آنها را یكی یكی به قتل برساند و در نتیجه دكتر اختاپوس به قتل رسید (بديهي است كه او خيلي زود دوباره زنده شد!) به همین دلیل دیگر دشمنان اسپایدرمن كه می ترسیدند كین سراغ آنها نیز بیاید، گروه جدیدی تحت عنوان "هفت خبیث" (Sinister Seven) تشكیل دادند تا كین را بكشند!

scarlet-spider-sinister-six اسكارلت اسپايدر بر عليه شش خبيث

اعضای این گروه عبارت بودند از: والچر، میستریو، الكترو، هاب گابلین، بیتل، شوك دهنده (Shocker) و اسكورپیا. در ادامه اسپایدرمن به همراه «اسكارلت اسپایدر» مداخله كرد و به كین اخطار داد كه دیگر نباید كسی را بكشد . در نهایت گروه هفت خبیث هم منحل شد.

در سال 1999 بار دیگر بازگشت شش خبیث را شاهد بودیم. در حقیقت، اعضا وقتی فهمیدند كه دكتر اختاپوس زنده شده دوباره گرد هم آمدند تا از او بابت گذشته انتقام بگیرند. این دفعه هم تغییراتی در گروه به چشم میخورد. مثلاً پسر نامشروع كریون به نام «الیوشا» جانشین او شده بود و یا از آنجائیكه میستریو چندی پیش خودكشي كرده بود، یك میستریو دیگر (كه كسی هویت اش را نمیشناخت) جایش را گرفته بود. در ضمن برای اولین بار «ونوم» هم به گروه پیوست! در ادامه اسپایدرمن مجبور شد تا از دكتر اختاپوس دفاع كند!

venom-joins-sinister-six ونوم - سينيستر سيكس- دشمن مرد عنكبوتي

از نكات جالب این داستان این بود كه ونوم وقتی از نیت شوم شش خبیث باخبر شد برعلیه آنها شد و حتی بخشی از بدن مرد شنی را گاز گرفت و خورد! به همین دلیل مرد شنی تا مدتها نمیتوانست خودش را سرپا نگه دارد و نزدیك بود تجزیه شود و بمیرد!


سپس در جريان داستان معروف و 12 قسمتی كه سال 2005 توسط نویسنده ای قهار به نام «مارك میلار» در كمیك استریپ های Marvel Knights Spider-Man به چاپ رسید (و ما آن را در زمره 10 داستان برتر تاریخ مرد عنكبوتی قرار دادیم)، گروهی جدید به نام "دوازده خبیث" (Sinister Twelve) پديد آمد!!! این گروه را «نورمن آزبورن» یا همان «گرین گابلین» استخدام كرد و تنها هدفش كشتن اسپایدرمن و متحد او یعنی «گربه سیاه» (Black Cat) بود. اعضای این گروه عبارت بودند از: گرین گابلین ، ونوم (البته این ونوم همان «مك گارگن» بود كه سیمبیوت فضایی را بر تن كرده بود)، مرد شنی، الكترو، والچر، توم استون، شوك دهنده، مرد آبی، آفتاب پرست، لیزارد، بومرنگ و كله چشی!

sinister twelve گروه دوازده خبيث

اما اسپایدرمن و گربه سیاه خوش شانس بودند كه گروه «چهار شگفت انگیز» (Fantastic Four) و «انتقام جویان» (The Avengers) به كمك شان آمدند و گرنه معلوم نبود چه بر سر آنها و خانواده پیتر پاركر می آمد (چون گرین گابلین قصد داشت «مری جین» را هم درست مثل «گوئن استیسی» از روی پل پرت كند و به قتل برساند).

چندی پیش و در جریان داستان Ends of Earth كه در آن دكتر اختاپوس چیزی به پایان زندگی اش نمانده بود و میخواست تمام دنیا را نابود كند، باز هم شاهد تشكیل شش خبیث بودیم: دكتر اختاپوس، آفتاب پرست، مرد شنی، راینو، میستریو و الكترو. اما اینبار قضیه فرق میكرد زیرا هر كدام از اعضا خصومت شخصی با اسپایدرمن داشتند: راینو هنوز او را مسئول مرگ همسرش میدانست، مرد شنی او را مسئول فقدان دختر خوانده اش قلمداد میكرد، میستریو و الكترو او را مسئول ناكامی های مالی خود میدانستند و ... بنابراين نبرد سختي ميان آنها درگرفت.

endsoftheearth-sinister-six

 اینبار نقشه دكتر اختاپوس بسیار دقیق و عظیم بود ولی اسپایدرمن در نهایت به كمك ابرقهرمانانی مثل «ثور»، «بیوه سیاه» (Black Widow) و حتی شخصیتی نیمه مثبت مثل «سیلور سیبل» (Silver Sable) نقشه او را عقیم گذاشت.

جدیداً هم به نظر میرسد كه گروه جدیدی از شش خبیث در كمیك استریپ های "دشمنان برتر اسپایدرمن"  (Superior Foes of Spider-Man) با حضور افرادی مثل Living Brain، بیتل (كه البته یك زن است!)، شوك دهنده، Overdrive، اسپید دیمون و بومرنگ تشكيل شده باشد.  ولی از آنجائیكه آنها از دشمنان درجه دو و سه اسپایدرمن محسوب میشوند خیلی ها بر این باورند كه بهتر است  گروه آنها را "سندیكای خبیث" بنامیم، نه شش خبیث!

در هر حال شش خبیث آنقدر مهم و محبوب است كه در دنیاهای دیگر هم اسپایدرمن را زجر داده  است! مثلاً درسال 2006 یك كمیك استریپ 4 قسمتی به نام  Spider-Man: Reign  به طراحی و نویسندگی  «كاره اندروز»  (Kaare Andrews) به چاپ رسید كه داستانش در زمان آینده جریان داشت و در آن پیتر پاركر كه پیر و فرتوت شده بود باردیگر به عرصه بازگشت تا شهر را نجات دهد. در این كمیك گروه شش خبیث مشكل از عقرب، الكترو، میستریو، كریون، مرد شنی و مرد آبی به استخدام شهردار فاشیست شهر نیویورك درآمده بودند (در واقع شهردار یك تراشه در داخل آنها گذاشته بود كه اگر از دستوراتش نافرمانی میكردند منفجر میشد و اگر موفق به كشتن اسپایدرمن میشدند آنوقت آزادی خود را به دست می آوردند).

در مجموعه كمیك استریپ های "مرد عنكبوتی نهایی" (Ultimate Spider-Man) نیز گروه شش خبیث حضور داشت منتهی با نام "شش نهایی" (Ultimate Six)! اعضای این گروه عبارت بودند از: مرد شنی، دكتر اختاپوس، كریون شكارچی، الكترو و گرین گابلین (جالب اینكه گرین گابلین میخواست هر طور شده اسپایدرمن را به عنوان عضو ششم به این گروه اضافه كند!) این گروه برای این تشكیل شد كه به جنگ «نیك فیوری» و سازمان S.H.I.E.L.D برود ولی در نهایت شكست خورد.

ultimate-six شش خبيث در كميك هاي مرد عنكبوتي نهايي

گروه شش نهایی در داستان "مرگ اسپایدرمن" بازگشت  (البته این بار والچر هم در گروه حضور داشت) این گروه به دستور گرین گابلین به خانه پیتر پاركر حمله كرد اما اسپایدرمن و دوستانش آنها را شكست دهند (هر چند كه در نهایت اسپایدرمن به دست گرین گابلین كشته شد و به همین دلیل هم الان به جای او جوانی سیاهپوست به نام «مایلز مورالس» در كمیك های "مرد عنكبوتی نهایی"، اسپایدرمن است!)

شش خبیث در سریال های انیمیشن اسپایدرمن هم حضور داشته است. مثلاً در سریال معروف "اسپایدرمن: مجموعه كارتونی" (Spider-Man: the Animated Series) و در اپیزود اول و دوم از فصل دوم، این گروه به دستور «كینگ پین» تشكیل شد تا اسپایدرمن را نابود كند. اعضای گروه عبارت بودند از: دكتر اختاپوس، میستریو، شوك دهنده، آفتاب پرست، راینو و عقرب.

insidious-six شش پليد

جالب این است كه این گروه در این سریال Insidious Six (یعنی "شش بدجنس") نام داشت چون شبكه تلویزیونی "فاكس" تصور میكرد كلمه Sinister ممكن است برای بچه ها زیادی تهدید آمیز به نظر برسد!!!

در كارتون تحسین شده و محبوب هواداران مرد عنكبوتی یعنی "اسپایدرمن خارق العاده" (The Spectacular Spider-Man ) هم شش خبیث دو بار ظاهر شدند یكی در اپیزود يازدهم از فصل اول و دیگری در اپیزود سوم از فصل دوم.

spectacular-spider-man كارتون اسپايدرمن خارق العاده

در حقیقت اولین باری كه اسپایدرمن با آنها روبرو شد لباس سياه رنگ خود را بر تن داشت و در حالیكه خودش خواب بود و از هيچ چيز خبر نداشت اما سیمبیوت فضایی موفق شد در نبردی بسیار تماشایی و نفس گیر شش خبیث را شكست دهد.

شش خبیث در جدیدترین كارتون مرد عنكبوتی یعنی "اسپایدرمن نهایی" كه هم اكنون  از شبكه Disney XD پخش می شود، هم حضور داشته است (در اپیزود ششم از فصل دوم)  و اعضای آن به رهبری دكتر اختاپوس، لیزارد را دستگیر كردند تا به آنها بپیوندد.

ultimate-spider-man كارتون مرد عنكبوتي نهايي

جالب این است كه اسپایدرمن در ابتدای مبارزه با این گروه از كمك یاران همیشگی خود بی بهره بود!


شش خبیث در بازی های رایانه ای هم  بارها موی دماغ اسپایدرمن شده اند! مثلاً در بازی بسیار سخت و دشوار  Return of the Sinister Six كه سال 1992 برای كنسول نینتندو (NES) منتشر شد و یا بازی Spider-Man 2: The Sinister Six كه سال 2001 برای   Game Boy Color عرضه شد.

nes-sinister-six شش خبيث در بازي مرد عنكبوتي

در ضمن، درست است كه در بازی معروف Shattered Dimensions، چیزی به نام شش خبیث وجود ندارد اما بايد در اكثر مراحل با برخی از اعضای این گروه به عنوان غول (boss) مبارزه كرد !

مهدی ترابی مهربانی

All rights reserved © Spidey.ir 2016

مطالب مرتبط:

معرفی دشمنان اصلي مرد عنكبوتی: دكتر اختاپوس (Doctor Octopus)

مرد عنكبوتی با «شش خبیث» همكاری میكند؟!

نقد بازی "اسپایدرمن: دنیاهای از هم گسیخته" (Shattered Dimensions)

فیلم هاي «ونوم» و «شش خبیث» ساخته ميشوند!

اعضای فيلم «شش خبیث» مشخص شدند!

عكس های فوق العاده از «شش خبیث» - قسمت اول

عكس های فوق العاده از «شش خبیث» - قسمت دوم

تاریخچه انیمیشن های مرد عنکبوتی

میراث "مرد عنكبوتی نهایی" (Ultimate Spider-Man)

معرفی معروفترین دشمنان مرد عنکبوتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دیدگاه‌ها   

+3 #1 ارشیا غفاری 1392-05-07 18:13
تو یکی از کارتون های اسپایدرمن شش خبیث را کینگ پین رهبری می کرد
+5 #2 mtm 1392-05-07 18:14
بله اگر متن را خوب ميخوانديد متوجه مي شديد كه به اين موضوع اشاره شده است.
#3 ارین 1392-05-07 18:34
اقا ی ترابی مارک وب صد ها بار گفته که دشمن اصلی الکترو هست
پس چه جوری مخواد یکی از بهترین داستان های اسپایدر من (از نظر من ) خراب کند
+4 #4 ارشیا غفاری 1392-05-07 18:44
ببخشید اقای ترابی هل شده بودم متن دقیق نخوندم اما تو همون کارتون چند نکته جالب داشت دکتر اختاپوس و مرد عقربی همش دعواشون میشد و پیتر قدرتش از دست داده بود چون که عمشه گروگان گرفته بودن (بخاطر اینکه فکر می کردن از طریق پیتر عکاس مرد عنکبوتیه)لباسش پوشید رفت اما در میان مبارزه قدرتش برگشت و با تفرقه انداختن موفق شد ببره
+4 #5 پارسا 1392-05-07 18:47
آقای ترابی چرا دکتر اختاپوس این اواخر اینقدر پیر شده بود؟
+3 #6 kazem 1392-05-07 19:00
با سلام
مقاله ی بسیار زیبایی بود با تشکر
+3 #7 آرش میراحمدیان 1392-05-07 19:05
دشمن اصلی توی فیلم amazing spider-man 2
+2 #8 mirabilis 1392-05-07 19:21
مدت زمان طولانی بود که در کمیک حضور پیدا کرده بود و البته بیماری و زندان ! در مجموع باید به میانسالی خودش نزدیک میشد ! ;-)
+1 #9 نوید 1392-05-07 19:45
من که فکر کنم برای این که دن اسلات بتونه نهایت گند رو به هویت مرد عنکبوتی بزنه... در ضمن از پست مربوط به 6 خبیث هم متشکریم,
راستی superior foes of spider-man جدیداش نیومدن؟
+1 #10 Ali spidey 1392-05-07 20:02
اقای ترابی دکتر اختاپوس فسیل شد ولی چجوری معلم پیتر پارکر هست تو دانشگاه تو قسمت 10 مردعنکبوتی برتر اونجا اسپاک یادش میاد که به این درس میداد تا نیفده از ترم پس چرا دکی اختاپوس انقدر پیر شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
+2 #11 صادق مرادی 1392-05-07 20:02
اوف شش خبیث چه قدر باحالن.
+1 #12 شما هنوز ثبت نام نکردید 1392-05-07 20:26
اره این قسمتش خیلی باحال بود چون اسپادرمن با هوشش اونارو شکست داد
+1 #13 شما هنوز ثبت نام نکردید 1392-05-07 20:26
ممنون مقاله ی جالبی بود :roll:
+3 #14 salar 1392-05-07 20:37
همگی یه صدا با هم بگید مرگ بر اکتاپوس! :D
راستی از این گروه خوشم میاد باحاله فقط یه نفرش خیلی تو ذوق میزنه.دکتر خپل! :P
خپل=اکتاپوس
#15 عرفان نقوی 1392-05-07 20:51
من در شش خبیث از یه نفر خوش میاد{کلا دشمنان اسپایدرمن}:
و اون کسی نیست جز میستریو
از دشمنای بتمن از شش دشمن اصلی خوشم میاد{که میشه گفت شش خبیث داستان های بتمنه}:
1-ریدلر 2-پنگوئن 3-جوکر 4-بین 5-راس الغول 6-ماسک سیاه

گرچه مترسک یکی از سر سخت ترین دشمنای بتمن بوده ولی فکر نکنم تا حد این 6 تا
#16 سیاوش پورفلاح 1392-05-07 21:22
در کل اصن تو این کارتون Spiderman animated منشاء کدوم کاراکترها شبیه کمیک ها بوده؟
-1 #17 محمد كلباسي 1392-05-07 21:28
كسي لينك دانلود Ends of Earth يا Reign رو داره؟
#18 سیدمحمدحسین کلاتی 1392-05-07 21:28
بخشید یک سوال؟نقطه ضعف اسپایدر من درفیلم مرد عنکبوتی شگفت انگیز از زبون خودش چیه؟خواهشا سریع بگید :cry:
+1 #19 ونداد 1392-05-07 22:02
یه مقاله عالی و خوب دیگه
+2 #20 Ali Hazeri 1392-05-07 22:21
ممنون آقای ترابی خیلی مقاله ی خوبی بود.... :roll:
راستی این دکتر اختاپوس قصد نداره بمیره...؟؟؟ الانم کنه گند زده به پیتر پارکر و اسپایدرمن...(مر د عنکبوتی برتر) :sigh: :-? :-x
راستی من جنگ اسپایدرمن خارق العاده رو دیدم....خیلی جنگش عااااااااااالیه ...ماله مجموعه کارتونیم دیدم که اسپایدرمن بدون قدرت شکستشون میده ;-)
#21 Alireza 1392-05-07 22:36
اسپایدرمن با لباس سیاهش همشونو لت و پار میکنه!(دی وی دی شو دارم)
+2 #22 وحیدرضا اویسی 1392-05-08 00:50
خیلی متشکرم آقای ترابی.من از شش خبیث کارتون اسپایدرمن خارق العاده خوشم اومد اون از همشون بهتر بود. از کریون متنفرم خیلی آدم مسخره ایه.
#23 پارسا 1392-05-08 03:47
عزیزانش.
-2 #24 Kamiab 1392-05-08 18:48
من ultimate spider-man رو تا قسمت 11 دیدم ولی بغیر از چند قسمت باقیش اصلا دلچسب نبود ولی به نظر میاد جالب شده نظرتون چیه؟ ارزش دیدن داره؟
+2 #25 mokhtar 1392-05-08 21:33
It is the same shit but with a different color
ترجمه: همون آشه و همون کاسه! :lol:
همون قسمتی که شش خبیث توش بودن هم اولش خوب بود چون دکتر اختاپوس سیستم های ارتباطی رو قطع کرده بود و اسپایدی نتونست به یاران نوجوانش زنگ بزنه و ازشون کمک بخاد! اما به محض اینکه سر وکله شون پیدا شد (به خصوص اون بچه تخس و حال به هم زن یعنی nova) دوباره سریال تبدیل شد به یه آشغال بوگندو
#26 Kamiab 1392-05-08 22:29
age in dustaye maskharash nabudan seriale ghashangi mishod
+3 #27 mokhtar 1392-05-08 22:34
اگر شماره ۶٠٠ از کمیک مرد عنکبوتی شگفت انگیز رو بخونید متوجه میشید که اختاپوس به دلیل سالها کتک خوردن و ضربه وارد شدن به سرش دچار اون وضعیت شده بود و حتی پزشکان بهش گفتن که فقط یه سال میتونه زنده باشه. اختاپوس بعدا به همین دلیل که میدونست چیزی به مرگش نمونده اون نقشه نابودی کل جهان رو تو داستان ends of earth ریخت! بعدشم که جسمشو با پیتر پارکر بدبخت تعویض کرد!
#28 پارسا 1392-05-09 03:17
آقای ترابی ببخشید یک چزی رو تو مقاله جا انداختید
تو کارتون اسپایدرمن"مجموع ه کارتونی"کرکس هم یک بار جزو گروه شش بدجنس بود اما با استفاده از یک لوح خود را جوان کرده بود!و عمر پیتر را در یک قسمت گرفت حالا بگذریم اینم عکسش.

encrypted-tbn1.gstatic.com/... /
جوانی کرکس
encrypted-tbn2.gstatic.com/... /
کرکس در شش بدجنس
تازه یه چیزی رو یادم رفت بگم.آفتاب پرست در آخر به این گروه خیانت می کنه چون که اون ادم رد اسکال(یکی از معروفترین دشمنای کاپتان امریکا) هست ودر آخر اونها الکترو رو بوجود میارن که بر علیه دنیا بجنگه!
encrypted-tbn2.gstatic.com/... /
اکترو پسر رد اسکال
#29 محمد امین 1392-06-19 11:23
بله در مرد عنکبوتی:مجموعه کارتونی رهبری می کرد 8)
#30 محمد امین 1392-09-29 16:59
من کارتونشو دیدم اونوقت مرد عنکبوتی داشت قدرتش و از دست می داد :sigh:
#31 Winter soldier 1394-06-24 15:06
به نقل از Ali spidey:
اقای ترابی دکتر اختاپوس فسیل شد ولی چجوری معلم پیتر پارکر هست تو دانشگاه تو قسمت 10 مردعنکبوتی برتر اونجا اسپاک یادش میاد که به این درس میداد تا نیفده از ترم پس چرا دکی اختاپوس انقدر پیر شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پیر نشد تحلیل رفت انقدر از مرد عنکبوتی کتک خورد!!!!!!
#32 Winter soldier 1394-06-24 15:14
به نقل از پارسا:
آقای ترابی ببخشید یک چزی رو تو مقاله جا انداختید
تو کارتون اسپایدرمن"مجموعه کارتونی"کرکس هم یک بار جزو گروه شش بدجنس بود اما با استفاده از یک لوح خود را جوان کرده بود!و عمر پیتر را در یک قسمت گرفت حالا بگذریم اینم عکسش.

encrypted-tbn1.gstatic.com/... /
جوانی کرکس
encrypted-tbn2.gstatic.com/... /
کرکس در شش بدجنس
تازه یه چیزی رو یادم رفت بگم.آفتاب پرست در آخر به این گروه خیانت می کنه چون که اون ادم رد اسکال(یکی از معروفترین دشمنای کاپتان امریکا) هست ودر آخر اونها الکترو رو بوجود میارن که بر علیه دنیا بجنگه!
encrypted-tbn2.gstatic.com/... /
اکترو پسر رد اسکال

میشه لینک دانلود این کارتون رو بزارید؟
#33 Dark spidey 1394-06-24 15:17
#32
به اینجا مراجعه کنید
spidey.ir/.../...
#34 حميد رضا فرهادي 1394-06-24 15:42
فکر کنم این مقاله واسه ی خیلی خیلی وقت پیش است
اما کلا یک مرور کردم مقاله خیلی خوبی بود آقای ترابی
#35 farhood spidey 1394-06-24 15:55
ممنون ولی واقعا شش خبیپ ترسناکه ولی اسپایدرمن تو این سال ها جلوشون وایساده.
#36 mtm 1394-06-24 15:57
به نقل از Ghost rider:
فکر کنم این مقاله واسه ی خیلی خیلی وقت پیش است
اما کلا یک مرور کردم مقاله خیلی خوبی بود آقای ترابی


بله
سيستم سايت جوريه كه گاهي مقالات خوب و قديمي سايت رو دوباره مياره بالا
#37 M.M 1394-06-24 18:30
سلام من عضو جدید هستم
ممنون که منو در سایت راه دادید
مقاله ی خوبیست
+1 #38 mokhtar 1395-05-07 10:54
این شش خبیث سال 2099 هم خیلی جالبن:
#39 Reverse Spidey 1395-05-07 11:25
اینم چندتا عکس تقریبا با کیفیت :-* از این گروه:
8pic.ir/.../...
8pic.ir/.../...
8pic.ir/.../...
8pic.ir/.../...
8pic.ir/.../...
#40 Reverse Spidey 1395-05-07 11:28
عمو مختار عزیز یه سوال درباره والچر از شما داشتم:
من چند روز پیش داشتم کمیک مرد عنکبوتی نوآر رو میخوندم که توش واچر آدمخوار بود،میخوام بدونم علتش چیه؟
فقط توی این دنیا والچر اینطوریه؟
#41 mokhtar 1395-05-07 11:40
به نقل از Reverse Spidey:
عمو مختار عزیز یه سوال درباره والچر از شما داشتم:
من چند روز پیش داشتم کمیک مرد عنکبوتی نوآر رو میخوندم که توش واچر آدمخوار بود،میخوام بدونم علتش چیه؟
فقط توی این دنیا والچر اینطوریه؟

بله فقط توی این دنیا اینطوریه
اون والچر کلا توی سیرک بزرگ شده و یه جرو موجود عجیب الخلقه یا همون freak هستش
اتفاقا اون کسیه که عمو بن رو تکه تکه کرده
راستی نظرت راجع به شش خبیث 2099 چیه؟
#42 Reverse Spidey 1395-05-07 11:47
#41
ممنون.
خیلی خوبه،راستی توی این دنیا مرد شنی تبدیل شده به زن شنی؟
و اینکه اونی که شبیه گرین گابلین هست خودشه یا میستیریو؟
از نظر لباس شبیه میستیریو هست ولی صورت مثل گرین گابلین!
#43 Reverse Spidey 1395-05-07 11:59
#41
خیلی جالبه! دکتر اختاپوس دیگه دستای مکانیکیش شده دقیقا مثل اختاپوس واقعی!
و موهاش هم اینجا متفاوته،پس به خاطر همینه که تو انیمیشن مرد عنکبوتی نهایی موهاش بلنده!درسته؟
الکترو هم خیلی شیطانی تر شده!
و ونوم هم که خودش هیچی زبونش ما رو کشته! :lol:
این ونوم تو این دنیا کیه؟
والچر هم که انگار یه کلاه خود گزاشته! :-*
#44 mokhtar 1395-05-07 14:33
من راستش خودم این شمار های مربوط به این 6 خبیث رو نخوندم هنوز ولی گرین گابلینش رو استاد ترابی اگه یادت باشه اینجا توضیح داده بود:
چیزهای جالبی که درباره مرد عنکبوتی نمیدانستید! قسمت 8

منم خودم تو اون مقالات معرفی گابلین ها به نظرم توضیح داده بودم

ولی کلا لازم شد حتما این شماره ها رو بخونم
#45 کیفردهنده 1395-05-09 12:33
مقاله خوبی بود
یکی از این داستان هارو قبلا توی یه مجله فارسی خوندم. ;-)

برای نظر دادن باید عضو سایت شوید